Zarząd

Nazwisko lub Nazwa

Nazwisko drugi człon

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

STEFAŃCZYK

 

FELICJA

 TERESA

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

KUPIDURA

 

ANDRZEJ

KRZYSZTOF

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

MARSZAŁEK

 

ZBIGNIEW

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

GRONOWSKI

 

WIESŁAW

SEKRETARZ ZARZĄDU

GÓRZYŃSKA

 

ANNA

SKARBNIK

LIPSKI

WITOLD

 

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Dodaj komentarz